Bc. Jana Stammers (roz. Součková)

+420 739 336 414

 

 
 
 
 
Vzdělání:
2006 - 2009     Fakulta zdravotnických studií, obor Fyzioterapie, ZČU v Plzni

 

Pracovní praxe:

od 9/2015        Vlastní soukromá praxe - Fyzioterapie Beroun

9/2015 - 9/2017   Fyzioterapeut, Dobromysl o.p.s., Beroun - rehabilitace dětí i dospělých klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením

3 - 5/2015        Fyzioterapeut asistent, Oxford centre for Enablement, Oxford, Velká Británie - oddělení následné neurorehabilitační péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, operacích mozku apod. 

6/2011 - 8/2015    Osobní asistent tělesně postižených, Active Assistance, Velká Británie - práce s kvarduplegiky, paraplegiky a klienty  s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí

5 - 9/2013        Fyzioterapeut, Ohakune massage Clinic, Ohakune, Nový Zéland

2009 - 2011     Fyzioterapeut, Rehabilitační oddělení Nemocnice Beroun

5 - 11/2010      Fyzioterapeut dobrovolník, DCWC Community Hospital, Nagre Gagarche, Nepál

2006 - 2009    Povinné praxe během studia - Nemocnice Beroun, Medicentrum Beroun, Vojenská lázeňská léčebny Karlovy Vary, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Sv. Jiří Plzeň, Privamed Plzeň, Vojenská nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice Plzeň 

 

 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu č. 024-0135-6836

 

 

 

Odborné kurzy a semináře:

Měkké techniky pánevního dna Mgr. Bc. Radka Tomášková
SM systém MVDr. Zuzana Neřádová 
Funkční manuální medicína doc. MUDr. M.Tichý, CSc. 
Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové Bc. V.Bezvodová
Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému Bc. V.Bezvodová
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna PhDr. P. Vondrašová, Ph.D.
Ošetřovatelská péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou FN Plzeň
Dornova metoda PLUS MgA. Zuzana Prouzová - Lehrmann, Josef Púry
Kineziotaping Bc. K.Štědrák
Nespecifické mobilizace - míčkování Z. Jebavá
Reflexologie nohy Karel M.
Baňková masáž a terapie R.Kupr
Čínská masáž, uvolňování blokád Dr. Wang
Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci L.Marková, DiS.
Tejpování S.Flandera
Sportovní masáž VŠ v Plzni
Škola zad PhDr. D.Vlasáková
Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek PhDr. D.VlasákováFacilitační metody v léčebné rehabilitaci PhDr. D.Vlasáková

v rámci vysokoškolského studia - Feldenkraisova metoda, Bobath koncept, Vojtova metoda, Klappovo lezení, PNF