Bc. Jana Stammers (roz. Součková)

+420 739 336 414

 

Vzdělání:
2006 - 2009     Fakulta zdravotnických studií, obor Fyzioterapie, ZČU v Plzni

 

Pracovní praxe:

od 9/2015        Vlastní soukromá praxe - Fyzioterapie Beroun

od 9/2015    Fyzioterapeut, Dobromysl o.p.s., Beroun - rehabilitace dětí i dospělých klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením

3 - 5/2015        Fyzioterapeut asistent, Oxford centre for Enablement, Oxford, Velká Británie - oddělení následné neurorehabilitační péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, operacích mozku apod. 

6/2011 - 8/2015    Osobní asistent tělesně postižených, Active Assistance, Velká Británie - práce s kvarduplegiky, paraplegiky a klienty  s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí

5 - 9/2013        Fyzioterapeut, Ohakune massage Clinic, Ohakune, Nový Zéland

2009 - 2011     Fyzioterapeut, Rehabilitační oddělení Nemocnice Beroun

5 - 11/2010      Fyzioterapeut dobrovolník, DCWC Community Hospital, Nagre Gagarche, Nepál

2006 - 2009    Povinné praxe během studia - Nemocnice Beroun, Medicentrum Beroun, Vojenská lázeňská léčebny Karlovy Vary, Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice Sv. Jiří Plzeň, Privamed Plzeň, Vojenská nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice Plzeň 

 

 

 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu č. 024-0135-6836

 

 

 

Odborné kurzy a semináře:

SM systém MVDr. Zuzana Neřádová 
Funkční manuální medicína doc. MUDr. M.Tichý, CSc. 
Rehabilitační léčba některých druhů ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové Bc. V.Bezvodová
Senzomotorická stimulace a stabilizace pohybového systému Bc. V.Bezvodová
Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna PhDr. P. Vondrašová, Ph.D.
Ošetřovatelská péče u pacientů s cévní mozkovou příhodou FN Plzeň
Dornova metoda PLUS MgA. Zuzana Prouzová - Lehrmann, Josef Púry
Kineziotaping Bc. K.Štědrák
Nespecifické mobilizace - míčkování Z. Jebavá
Reflexologie nohy Karel M.
Baňková masáž a terapie R.Kupr
Čínská masáž, uvolňování blokád Dr. Wang
Homeopatie při aktivní a pasivní rehabilitaci L.Marková, DiS.
Tejpování S.Flandera
Sportovní masáž VŠ v Plzni
Škola zad PhDr. D.Vlasáková
Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek PhDr. D.VlasákováFacilitační metody v léčebné rehabilitaci PhDr. D.Vlasáková

v rámci vysokoškolského studia - Feldenkraisova metoda, Bobath koncept, Vojtova metoda, Klappovo lezení, PNF