Bc. Martina Bártová, DiS.

+420 777 226 766

Ordinační dny:
Po, Čt 8:00 - 12:00
Út, Pá
8:00 - 16:00
St 16:00 - 19:00

 

 

Vzdělání:

2005 - 2007     Vysoká škola v Plzni, Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, Bc.

1999 - 2002     Vyšší zdravotnická škola v Kladně, Diplomovaný fyzioterapeut

Pracovní praxe:
od 8/2016        Fyzioterapie Beroun

od 9/2015        Junior konzultant - lektor, Welton consulting s.r.o., Praha - příprava a realizace projektů - Pohyb pro seniory, skupinové a individuální zvládání stresu, ovlivnění kreativity a intuitivního myšlení

2014 - 2015     Fyzioterapeut, Rehabilitační Nemocnice Beroun - individuální fyzioterapie na ambulatním i lůžkovém oddělení

2013 - 2014     Fyzioterapeut, Nemocnice u Sv. Jiří, Plzeň - individuální fyzioterapie na dětské JIP, lůžkovém  a ambulantním oddělení, skupinové cvičení s dětmi od 3 do 6ti let

2007 - 2014     Fyzioterapeut, Nemocnice Sv. Alžběty, Praha 2 - individuální fyzioterapie na oddělení dlouhodobě nemocných a v ambulanci

1 - 8/2007       Fyzioterapeut, Rehabilitace MUDr. Kocián, Praha 6 - individuální fyzioterapie v ambulatním zařízení

9-12/2006       Fyzioterapeut, Fyzioterapie Kocarová, Praha 7 - individuální fyzioterapie v ambulatním zařízení

2005 - 2006    Fyzioterapeut, S.O.M. s.r.o., Praha 3 - individuální fyzioterapie v ambulatním zařízení

9-12/2004      Fyzioterapeut, Dětské integrační centrum v Krči, Praha 4 - skupinové cvičení s dětmi od 3 do 6 ti let

2002 - 2004   Fyzioterapeut, Nemocnice Milosrdných sester sv. K. Boromejského, Praha 1 - individuální a skupinová fyzioterapie na lůžkových odděleních (chirurgie, interní, dětské, rehabillitace); supervize studentů VOŠ fyzioterapie při odborné praxi 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od 2003

Člen Unie fyzioterapeutů ČR od 2001

 

Odborné kurzy a semináře:
Advanced Bobath koncept kurz (Assessment and treatement of adults with Hemiparesis and other neurological diseases; the Bobath concept), Luis Rutz La-Pitz, BScPT
Bobath koncept IBITA, Bc. H. Kafková
Terapeutická práce dotekem RNDr. Květa Palusková
Terapeutické masáže a deep draining RNDr. Květa Palusková
Aplikovaná kineziologie cvičení na míčích a labilních plochách Dr. P. Švejcar
Využití centrace u posttraumatických stavů končetin Dr. P. Švejcar
Metoda McKenzie v kontextu centrované postury
Terapie skolióz podle Schrotové
Feldenkraisova metoda
Komplexní terapie ramene
doc. MUDr.M.Tichý, CSc.
Syndrom kostrče a pánve v rámci kineziologie pánve doc. MUDr.M.Tichý, CSc.
Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally doc. MUDr.M.Tichý, CSc.
Teorie a praxe funkční blokády kloubů končetin doc. MUDr.M.Tichý, CSc.
Teorie a praxe funkční blokády osového orgánu doc. MUDr.M.Tichý, CSc.