Dosažené vzdělání

Vysoká škola:                    2006 – 2009 - ZČU v Plzni, Fakulta Zdravotnických studií, obor Fyzioterapie, ukončené státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.

Střední škola:                    2000 – 2004 - Gymnázium Joachima Barranda Beroun, ukončené maturitní zkouškou (český jazyk, matematika, anglický jazyk, francouzský jazyk)

 

Pracovní praxe

od 9/2015     Fyzioterapeut - vlastní soukromá praxe Fyzioterapie Beroun, Kostelní 166, Beroun (ambulantní rehabilitační péče o klienty v širokém spektru diagnóz, osobní zaměření na péči o ženy v těhotenství, terapie funkční neplodnosti, gynekologické obtíže v komplexním pohledu na člověka)

od 9/2019       Lektor zdravotního cvičení – Centrum péče o ženy Anna Krause, Plzeňská 153, Králův Dvůr (pravidelné skupinové lekce zdravotního cvičení zaměřené na ženské zdraví, v těhotenství a po porodu) centrum.annakrause.cz

od 9/2015        Asistentka administrativy - Schenck spol. s r.o., Na Hůrce 1041/2, Praha (administrativní podpora chodu oddělení výroby a aftermarket)

9/2015 - 9/2017                 Fyzioterapeut - Dobromysl o.p.s.Beroun (rehabilitace dětí i dospělých klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením)

3/2015 – 8/2015               Terapeut asistent – Oxford centre for Enablement, University hospitals Oxford NHS Trust, Winmill road, Oxford, Velká Británie (oddělení následné neurorehabilitační péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, operacích mozku apod.)

7/2011 – 3/2015               Osobní asistent – Active Assistance, 1 Suffolk Way, Sevenoaks, Velká Británie (práce s kvarduplegiky, paraplegiky a klienty  s roztroušenou sklerózou v domácím prostředí)

         5/2013 – 9/2013                Masér – The Gym, Ohakune, Nový Zéland

2/2011 – 6/2011               Fyzioterapeut – oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun

         5/2010 – 11/2010              Fyzioterapeut – DCWC Community Hospital, Nagre Gagarche – 4, Kavre, Nepál

8/2009 – 4/2010               Fyzioterapeut – oddělení fyziatrie a rehabilitační péče, Jessenia a.s., Nemocnice Beroun, Prof. Veselého 493, Beroun7

7-8/2008, 7-8/2007           Fyzioterapeut – oddělení rehabilitace, Medicentrum Beroun spol. s r.o., Politických vězňů 40, Beroun

Odborné Kurzy

 • Palpační diagnostika poruch pánevního dna, časná poporodní terapie, Mgr. Michaela Havlíčková (22.-23.8.2020)
 • Celostní přístup v terapii pánevního dna, PhDr. Michaela Prokešová (19.-21.6.2020)
 • Zamlklé těhotenství a spontánní potrat z pohledu porodní asistentky, Kristina Neubertová-Zemánová (6.6.2020)
 • Komplexní manuální techniky – Mobilizace, Mgr. Maja Špiritovič (14.-15.3.2020)
 • Porodní poranění hráze z pohledu porodní asistence a fyzioterapie, Mgr. Marika Bajerová, Mgr. Pavla Konigová, MUDr. Richard Špaček, MUDr. Lucie Horáčková (6.3.2020)
 • Hypermobilita, Mgr. Petr Šádek, (28.2.2020)
 • Fyzioterapie funkce I. Forma-funkce-facilitace, Bc. Markéta Zikmundová, Mgr. Eva Pospíšilová, Bc. Jitka Vanclová, Bc. Richard Vala (9.-12.1.2020)
 • Měkké techniky pánevního dna, Mgr. Bc. Radka Tomášková (4.-7.4.2019)
 • Cvičení s kojenci a batolaty, MUDr. Blanka Keclíková, Mgr. Radka Vlachymská (10.2.2019)
 • Funkční manuální medicína, Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.(7/2016)
 • Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, Bc. Vlasta Bezvodová (5/2016)
 • Kineziotaping, Bc. Kamil Štědrák (12/2015)
 • Léčba funkčních sterilit metodou Mojžíšové, Bc. Vlasta Bezvodová (ukončeno 3-10/2015)
 • Čínská masáž , Dr. Wang(9/2014)
 • Baňková masáž a terapie, Radek Kupr (5/2014)
 • Reflexologie nohy (5/2014)
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, PhDr. Petra Vondrašová (5/2011)
 • Nespecifická mobilizace, Zdeňka Jebavá (2/2011)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, edukce a zapojení rodiny, MUDr. Jiří Polívka, FN Plzeň(21.3. – 1.4.2011)
 • Homeopatie v rehabilitaci, Lucie Marková, Dis. (26.3.2011)
 • Taping – prevence poruch pohybového aparátu, Stanislav Flandera (25.-27.09.2009)
 • Seminář těhotenského cvičení, Mgr. Petra Obytová (17.5.2008)